Europejski Plan Działań ds. żywności i rolnictwa

5/5 - (1 vote)

Dokument Roboczy Zespołu Komisji Europejskiej: Analizy możliwości europejskiego planu działań na rzecz żywności i rolnictwa organicznego [SEC(2002) 1368] jeszcze nie został opublikowany w Official Journal].

Dokument ten początkowo został umieszczony na stronie Internetowej w celu zasięgnięcia opinii i komentarzy, aby uzyskać szczegółowe konsultacje od państw członkowskich, stron zainteresowanych, jak również od ogółu społeczeństwa. Faza konsultacji zakończyła się publiczną debatą na wiosnę 2003 roku.

W drugiej fazie, na podstawie zgromadzonych informacji i danych, komisja Europejska przedstawiła go Radzie, przed końcem 2003 roku, propozycje zawierające dodatkowe działania, które mogłyby zostać podjęte w kontekście Europejskiego Planu Działania w dziedzinie ekologicznego żywienia i rolnictwa.

Ten dokument roboczy, wokół którego debata została rozpoczęta, szczegółowo określa cele rozwoju rolnictwa ekologicznego w Unii i próbuje ustalić, czy są czynniki tzw. „wąskiego gardła” (czynniki ograniczające płynność procesu) w przypadku procesów produkowania i sprzedaży produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego.

Podejmuje rozważania na temat używaniu obowiązkowego logo (symbolu) Wspólnoty dla produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego, szczególnie dla ułatwienia handlu z innymi krajami. Logo byłoby nakładane również na importowane produkty takie same jak produkty Unii Europejskiej.

W dokumencie omawiane są również instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej (CAP), środki, które mogą propagować rozwój rolnictwa ekologicznego.

Ostatecznie, dokument nakreśla dziedziny badań nad produkcją organiczną, które powinny zostać podjęte, oraz określa potrzeby organizowania zharmonizowanej kontroli na poziomie Wspólnoty.

Szczegółowe, główne punkty opisanego dokumentu roboczego przedstawiają się następująco:

 • rozbudowa różnych systemów sprzedaży produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego i propagowanie ich używania
 • w związku z rolnictwem ekologicznym, wskazanie ekologicznie wrażliwych obszarów
 • zachęcanie do wymiany informacji technicznych między rolnikami
 • upewnienie się, że CAP wspomaga rozwój rolnictwa ekologicznego
 • zapewnienie możliwości śledzenia dróg powstawania i autentyczności produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego
 • zapewnienie użycia europejskiego logo na szeroką skalę
 • zharmonizowanie metod doświadczalnych, procedur kontroli, nadzoru i autoryzacji producentów oraz zapewnienie efektywnej współpracy między wszystkimi jednostkami w systemie kontroli, wliczając w to kontrole Wspólnoty
 • stosowanie standaryzowanych procedur zapewniających, że importowane produkty stosują się do zasad zakładających uczciwą rywalizację z produktami Wspólnoty, lecz także zapewnienie EU dla krajów rozwijających się
 • ustanowienie organu mającego za zadanie wydawanie niezależnych, autoryzowanych i przejrzystych opinii o metodach produkcji, substancjach, itd., który może być akceptowany bez przekraczania zasad rządzących rolnictwem ekologicznym
 • zbierać i przekazywać z większą regularnością oficjalne statystyki na temat produkcji, spożycia i wymiany (Wspólnoty eksporty i importy)
 • skutecznie finansować badania nad rolnictwem ekologicznym: jakość produktu,
 • tworzenie nowych produktów i metod przemysłowych, zrównoważenie środowiskowe badania porównawcze produktów pochodzących zarówno z rolnictwa ekologicznego jak i rolnictwa tradycyjnego.

Zakłada się, że Europejski Plan Działania na Rzecz Żywności i Rolnictwa zostanie ogłoszony w pierwszej połowie 2004 i będzie pozytywnym działaniem w kierunku motywowania krajów stowarzyszonych jak również przyspieszy wstępowanie państw członkowskich EU na drogę rolnictwa ekologicznego.

image_pdf

Dodaj komentarz