Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa-programy pomocy

Rate this post

kontynuacja pracy magisterskiej z poprzedniego miesiąca

Unia Europejska swoje rolnictwo wspiera przez dopłaty bezpośrednie, limity produkcyjne, a także przez różne formy regulacji rynku. Oprócz tego finansuje rozwój obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnej. Jego celem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich. Pomoc ta ma zagwarantować przyspieszenie przemian strukturalnych w rolnictwie i podnieść poziom rozwoju gospodarczego w zaniedbanych dotąd rejonach rolniczych tak, by stały się konkurencyjne wobec pozostałych rejonów kraju.

Unia Europejska przygotowała dla Polski trzy grupy instrumentów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich:[1] pierwszą z nich są instrumenty towarzyszące WPR. W jej skład wchodzą środki przeznaczone na:

 • wcześniejsze emerytury
 • programy rolno-środowiskowe
 • zalesienie gruntów porolnych
 • wsparcie dla gospodarstw położonych w niekorzystnych warunkach naturalnych
 • wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych
 • wsparcie dla gospodarstw podejmujących inwestycje związane z osiąganiem standardów wymaganych w UE.

Druga grupa są instrumenty wsparcia modernizacji gospodarstw rolnych oraz tworzenie dodatkowych źródeł dochodów dla ich użytkowników. W skład tej grupy wchodzi:

 • wsparcie dla inwestycji w gospodarstwach rolnych
 • pomoc dla młodych rolników
 • wsparcie inwestycji związanych z pozyskiwaniem dochodów nie tylko z rolnictwa
 • wsparcie dla inwestycji w dziedzinach przetwórstwa i marketingu produktów rolnych. Trzecia grupę obejmuj ą wszystkie pozostałe instrumenty służące rozwojowi obszarów wiejskich, ukierunkowane na wsparcie następujących działań:
 • usuwanie zniszczeń w lasach
 • doskonalenie zawodowe rolników
 • melioracje
 • wsparcie doradztwa rolniczego
 • scalenie gruntów

– rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej.


[1] E. Szot: Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2003, s.87.