Normy zawartości miedzi w roślinach

Rate this post

Normy zawartości miedzi w roślinach w mg Cu/kg suchej masy:

Tabela 3.

ziemniak bulwy 2,5 – 13,5
jabłko 1 – 5
fasola 5 – 8
owies 2,10 – 8,10

Zawartość miedzi w badanych próbkach mieści się w granicach normy, przy czym jej stężenie w roślinach waha się w znacznie mniejszym przedziale, aniżeli innych mikropierwiastków. Zatem próbki roślin z województwa tarnobrzeskiego mają prawidłową zawartość miedzi i pod tym względem są bezpieczne dla człowieka.

Normy zawartości miedzi w roślinach są określone jako zakresy stężeń miedzi wyrażone w miligramach na kilogram suchej masy (mg Cu/kg SM). Przedstawione poniżej wartości stanowią przybliżone normy zawartości miedzi w wybranych roślinach:

Ziemniak bulwy: 2,5 – 13,5 mg Cu/kg SM
Jabłko: 1 – 5 mg Cu/kg SM
Fasola: 5 – 8 mg Cu/kg SM
Owies: 2,10 – 8,10 mg Cu/kg SM

Analizując te normy, można zauważyć, że zawartość miedzi w badanych roślinach mieści się w granicach normy określonej dla każdego gatunku. Oznacza to, że stężenie miedzi w tych roślinach jest zgodne z oczekiwaniami i nie przekracza ustalonych limitów.

Warto również zauważyć, że w porównaniu do innych mikropierwiastków, zakresy stężeń miedzi w roślinach są znacznie mniejsze. Oznacza to, że miedź występuje w mniejszych ilościach w roślinach niż niektóre inne pierwiastki śladowe.

Na podstawie tych norm można stwierdzić, że badane próbki roślin z województwa tarnobrzeskiego mają prawidłową zawartość miedzi i są bezpieczne dla człowieka. Jednak należy pamiętać, że normy te są ogólne i mają charakter orientacyjny. W przypadku konkretnych badań lub analizy, zaleca się przestrzeganie odpowiednich procedur i standardów dotyczących zawartości miedzi oraz innych składników odżywczych lub toksycznych w roślinach.