Opracowanie płodozmianów w sadzie po wykarczowaniu drzew owocowych

Rate this post

Płodozmian jest jednym z kluczowych aspektów zarządzania sadem, a jego staranne planowanie jest niezbędne dla utrzymania zdrowia gleby i zapewnienia długoterminowej wydajności. Po wykarczowaniu starych drzew owocowych, płodozmian staje się jeszcze bardziej istotny, jako że gleba musi odzyskać równowagę biologiczną i składników odżywczych.

Na wstępie warto zauważyć, że w przypadku sadowych drzew owocowych, „płodozmian” może nie oznaczać tradycyjnej praktyki, polegającej na uprawie różnych roślin na tym samym obszarze w różnych latach, ze względu na wieloletni cykl życia większości drzew owocowych. Jednak po wykarczowaniu starych drzew, można wprowadzić krótkotrwałe rośliny do poprawy gleby przed posadzeniem nowych drzew.

Jeżeli chodzi o wybór roślin do uprawy, warto zdecydować się na te, które poprawią strukturę gleby i wzbogacą ją w składniki odżywcze. Na przykład, rośliny strączkowe, takie jak groch, fasola, koniczyna czy łubin, są doskonałym wyborem, ponieważ fixują azot atmosferyczny w glebie, co jest korzystne dla większości drzew owocowych.

Zielone nawozy, takie jak żyto, gorczyca, czy owies, mogą również być wykorzystane do poprawy struktury gleby i zwiększenia jej zdolności do zatrzymywania wody. Te rośliny szybko rosną, tworzą pokrywę roślinną, która chroni glebę przed erozją i utratą wilgoci, a po ich skoszeniu i zaoraniu, dodają organicznej materii do gleby.

Z drugiej strony, ważne jest, aby unikać uprawiania roślin, które są gospodarzami dla patogenów, które mogą zaszkodzić przyszłym drzewom owocowym.

Przy ponownym sadzeniu drzew owocowych na terenie po wykarczowanym sadzie, ważne jest również, aby zastosować odpowiednią rotację upraw. Jeżeli na danym obszarze wcześniej rosły drzewa owocowe, na przykład jabłonie, powinno się unikać sadzenia na tym obszarze drzew owocowych tego samego gatunku przez kilka lat. Jest to związane z faktem, że patogeny atakujące konkretne gatunki mogą przez długi czas przetrwać w glebie, tworząc niebezpieczeństwo dla nowo posadzonych drzew.

Płodozmian, mimo że jest skomplikowany, jest niezwykle korzystny dla gleby i dla przyszłych plonów. Poprzez odpowiednie zarządzanie glebą i zastosowanie skutecznej rotacji roślin, można znacznie poprawić zdrowie i produktywność sadowych drzew owocowych po wykarczowaniu starego sadu.