Rośliny pochodzące z województwa tarnobrzeskiego

Rate this post

Województwo tarnobrzeskie, będące częścią Polski, charakteryzuje się różnorodnym rolnictwem i bogactwem uprawianych roślin. W regionie tym można spotkać wiele gatunków roślin uprawnych i dziko rosnących. Oto kilka przykładów roślin, które mogą pochodzić z województwa tarnobrzeskiego:

 1. Ziemniak (Solanum tuberosum): Ziemniak jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych w Polsce. Uprawia się wiele odmian ziemniaków w różnych rejonach kraju, w tym również w województwie tarnobrzeskim. Ziemniaki są ważnym źródłem skrobi, witamin i minerałów w diecie.
 2. Pszenica (Triticum): Pszenica jest jednym z najważniejszych zbóż uprawianych w Polsce. W województwie tarnobrzeskim również uprawia się pszenicę, zarówno ozimą, jak i jarym. Pszenica jest podstawowym surowcem do produkcji mąki, a także jest używana w przemyśle spożywczym.
 3. Burak cukrowy (Beta vulgaris): Buraki cukrowe są uprawiane w Polsce w celu produkcji cukru. Województwo tarnobrzeskie może być jednym z regionów, gdzie znajdują się pola uprawne tej rośliny. Buraki cukrowe są cennym źródłem cukru oraz zawierają również niektóre składniki odżywcze.
 4. Rzepak (Brassica napus): Rzepak jest uprawiany w Polsce jako roślina oleista. Owoce rzepaku zawierają nasiona, z których można pozyskać olej roślinny. Rzepak jest również wykorzystywany do produkcji biopaliw.
 5. Jabłonie (Malus domestica): W regionie tarnobrzeskim, jak i w całej Polsce, uprawiane są liczne odmiany jabłoni. Jabłka są popularnym owocem, bogatym w witaminy i błonnik. Region ten może być znanym producentem jabłek.

Oczywiście powyższe to tylko kilka przykładów roślin, które mogą być uprawiane w województwie tarnobrzeskim. Różnorodność rolnictwa i upraw w tym regionie obejmuje także inne gatunki zbóż, warzyw, owoców, roślin pastewnych i roślin ozdobnych.

Wykonałam oznaczenie dotyczące zawartości miedzi w siedmiu próbach roślin  pochodzących z województwa tarnobrzeskiego.

Tabela 2.

Nr próby Badana próba Odczyt z aparatu

Cu [ppm]

Zawartość Cu

w mg/kg

suchej próby

1

2

3

4

5

6

7

8

jabłka

fasola

ziemniaki-bulwy

burak czerwony

owies

pietruszka

owies-powtórzenie

ślepa próba

0,38

0,59

0,72

0,74

0,42

0,76

0,40

0,08

3,0

5,1

6,4

6,6

3,4

6,8

3,2

 

Otrzymane wyniki przelicza się w celu uzyskania wyników w jednostkach według następującego wzoru:

(odczyt z aparatu – ślepa próba) ´ 10 = X

 1. jabłka

(0,38 – 0,08) ´ 10 = 3,0

 1. fasola

(0,59 – 0,08) ´10 = 5,1

 1. ziemniak bulwy

(0,72 – 0,08) ´10 = 6,4

 1. burak czerwony

(0,74 – 0,08) ´10 = 6,6

 1. owies

(0,42 – 0,08) ´10 = 3,4

 1. pietruszka

(0,76 – 0,08) ´10 = 6,8

 1. owies

(0,40 – 0,08) ´10 = 3,2