Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa

Rate this post

Wezwania polityki rynkowej i procesy łączenia się ze strukturami europejskimi wymuszają konieczność przemian w rolnictwie i potrzebę dostosowania się do wymogów rynku. Trwają dyskusje nad pilną potrzebą budowy polityki wiejskiej, która jest znacznie szerszym pojęciem niż polityka rolna. Ważnym składnikiem i głównym celem polityki wiejskiej jest strategia ożywienia gospodarki na terenach wsi i małych miasteczek poprzez tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie nowych miejsc pracy, co jest niezbędnym warunkiem restrukturyzacji rolnictwa.

Wieś polska wymaga modernizacji, i to we wszystkich aspektach. Chodzi o osiągnięcie takich standardów cywilizacyjnych i ekonomicznych, które umożliwiałyby mieszkańcom wsi aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym i społecznym kraju.