Środki ochrony roślin

Rate this post

Środki ochrony roślin (pestycydy) są zaliczone do odpadów niebezpiecznych bez względu na to, gdzie się znajdują (w handlu, w magazynach, na mogilniku). W Polsce pod koniec lat siedemdziesiątych wstrzymano produkcję środków ochrony roślin zawierających związki rtęci. Przy produkcji tych środków zużycie związków rtęci było dwukrotnie większe niż uzasadnione teoretycznie. Doprowadziło to do wytworzenia znacznych ilości odpadów składowanych na terenie zakładów, a także do skażenia budynków, instalacji technologicznej oraz środowiska wokół zakładów. Nowe odpady tego typu nie powinny obecnie powstawać, ponieważ środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie rtęć nie są dopuszczane do obrotu i stosowania w Polsce. Jednak w praktyce odpady takie powstają nadal, ponieważ do Polski sprowadzono z zagranicy znaczne ilości pestycydów zawierających związki rtęci. Są one najczęściej oferowane na targowiskach jako innego rodzaju środki ochrony roślin i jako takie stosowane, a część z nich jako odpady zakopywana jest w ziemi, co może w konsekwencji prowadzić do skażenia żywności i pasz. Do Polski sprowadzono również partie materiału siewnego zaprawionego związkami organicznymi rtęci [9].

Odpadem niebezpiecznym są nie tylko przeterminowane preparaty i opakowania po pestycydach, ale także rośliny oraz części roślin i zwierząt skażone związkami rtęci. Wymienione źródła niebezpiecznych odpadów są rozproszone i bardzo trudne do zidentyfikowania. [ 9,14].