Wdrażanie postępu biologicznego

Rate this post

Jedną z głównych dróg rozwoju polskiego rolnictwa jest postęp biologiczny. Oznacza on wprowadzenie nowych, bardziej wydajnych odmian roślin i ras zwierząt oraz lepsze wykorzystanie warunków przyrodniczych. Postęp biologiczny jest ekonomicznie opłacalny, daje szybkie efekty i jest przyjazny dla środowiska.

Realizowane obecnie programy wsparcia postępu biologicznego obejmują dofinansowanie hodowli roślin i materiału siewnego. W najbliższych latach przewiduje się restrukturyzację firm hodowlanych, a także ograniczenie ilości programów ukierunkowanych na tworzenie odmian o wysokiej odporności na choroby i lepiej dostosowanych do warunków środowiska.

W odniesieniu do hodowli zwierząt przewiduje się utrzymanie obecnych kierunków pomocy państwa przy jednoczesnej modyfikacji tego systemu. Zostanie on ukierunkowany na:

  • tworzenie warunków do prowadzenia programów doskonalenia wartości użytkowej zwierząt;
  • wspieranie produkcji elitarnego materiału hodowlanego;
  • zwiększenie efektywności dotowania. Dofinansowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej będzie się odbywało poprzez:
  • Zakłada się odejście od bezpośrednich dotacji do usług zootechnicznych na rzecz wprowadzenia systemu wspierania postępu biologicznego poprzez zamówienia rządowe, stymulujące realizację określonych programów hodowlanych, oraz inne zadania przyspieszające postęp genetyczny zwierząt tak w stadach elitarnych, jak i w chowie masowym.
  • bezpośrednie dotowanie zadań hodowlanych, realizowanych przez twórców nowych odmian roślin i ras zwierząt, określonych corocznie jako preferowane;
  • bezpośrednie dotacje do kwalifikowanego materiału roślinnego i zwierzęcego;

dotacje do zadań wynikających z zamówień rządowych z zakresu oceny użytkowości, unasienniania zwierząt gospodarskich oraz prac hodowlanych stymulujący rozwój strategicznych gatunków i odmian roślin.

image_pdf

Dodaj komentarz