Wykonanie pomiaru

Rate this post

Do oznaczania Cu zastosować długość fali 324,8 nm.

Sprawdzić czułość aparatu mierząc pomiar absorpcji dla roztworu o stężeniu 4 mg/l. Czułość powinna wynosić około 200 jednostek absorbowej.

Aparat: Wykreślić krzywą wzorcową wybierając automatycznie dla Cu krzywą przy zachowanej liniowości 5,00 mg/l.

Rys. Krzywa wzorcowa do oznaczania zawartości Cu w próbkach.

Podstawić badany roztwór, odczytując stężenie badanego Cu w mg/l.

Stężenie Cu wyliczyć ze wzoru:

A – stężenie w próbce badanej

A1 – stężenie w próbie ślepej

V – objętość roztworu po mineralizacji