Wpływ wybranych adjuwantów na skuteczność działania cyhalotryn oraz chlorantraniliprolu w zwalczaniu szarka komośnika

Rate this post

Adjuwanty, dodatki używane w mieszankach z pestycydami, mogą znacząco wpływać na skuteczność środków ochrony roślin. Poprawiają one przyleganie, rozprowadzanie i retencję pestycydu na powierzchni rośliny, a także mogą zwiększać penetrację substancji czynnej przez powłokę owada lub powłokę woskową rośliny, co zwiększa jej efektywność.

Zarówno cyhalotryna, jak i chlorantraniliprol są powszechnie stosowanymi insektycydami do zwalczania szeregu szkodników, w tym szarka komośnika (Bothynoderes punctiventris). Cyhalotryna działa głównie przez kontakt i jest skuteczna przeciwko szkodnikom żerującym na powierzchni roślin. Z kolei chlorantraniliprol działa poprzez kontakt i spożycie, zaburzając przewodnictwo nerwowe owada.

Wybrane adjuwanty mogą wpływać na skuteczność tych insektycydów na kilka sposobów. Adjuwanty powierzchniowo-czynne, takie jak surfaktanty, mogą poprawić rozprowadzanie pestycydu na powierzchni liści i zwiększyć jego retencję, co jest szczególnie ważne w przypadku substancji działających na zasadzie kontaktu, takich jak cyhalotryna. Mogą one również zwiększyć penetrację substancji czynnej przez powłokę owada lub powłokę woskową rośliny, co zwiększa jej efektywność.

Inne adjuwanty, takie jak oleje roślinne lub mineralne, mogą zwiększyć skuteczność pestycydu poprzez tworzenie warstwy na powierzchni rośliny, która utrudnia dostęp szkodników. Mogą one również hamować aktywność enzymów detoksykacyjnych u owadów, co zwiększa wrażliwość szkodnika na pestycyd.

Ponadto, niektóre adjuwanty mogą wpływać na stabilność pestycydu, chroniąc go przed rozkładem na skutek wpływu światła słonecznego lub innych czynników środowiskowych. Mogą one również zwiększać kompatybilność różnych środków ochrony roślin w mieszance tankowej, poprawiając ich skuteczność.

Chociaż adjuwanty mogą znacząco zwiększyć skuteczność działania cyhalotryny i chlorantraniliprolu w zwalczaniu szarka komośnika, kluczowe jest przeprowadzenie dalszych badań, aby lepiej zrozumieć ich mechanizmy działania i potencjalne skutki uboczne. Wybór odpowiedniego adjuwantu powinien uwzględniać specyfikę pestycydu, cechy szkodnika, a także warunki środowiskowe i uprawowe.

Wpływ wybranych adjuwantów na skuteczność działania cyhalotryn oraz chlorantraniliprolu w zwalczaniu szarka komośnika

Rate this post

Adjuwanty są substancjami dodawanymi do środków ochrony roślin, w tym pestycydów takich jak cyhalotryn i chlorantraniliprol, w celu zwiększenia ich skuteczności. Mogą to być różnego rodzaju substancje, takie jak środki powierzchniowo czynne, emulgatory, roztwory buforujące, substancje lepikowe, czy rozpuszczalniki. Dodatek adjuwantów do pestycydów ma na celu poprawę rozprowadzania, przylegania i penetracji środka, a także zwiększenie jego trwałości i stabilności na roślinie lub w glebie.

Szarka komośnika (Bothynoderes punctiventris) to szkodnik z rodziny chrząszczy, który jest szczególnie szkodliwy dla wielu upraw rolniczych, takich jak ziemniaki, buraki cukrowe czy różnego rodzaju warzywa. Zwalczanie tego szkodnika jest istotne dla ochrony plonów i utrzymania zdrowia roślin.

Cyhalotryn jest insektycydem z grupy pyretroidów, który jest powszechnie stosowany do zwalczania szkodników. Działa przez zakłócanie funkcji układu nerwowego szkodników, prowadząc do paraliżu i śmierci. Z drugiej strony, chlorantraniliprol jest insektycydem z grupy diamidów ryenodynowych, który działa przez aktywację kanałów wapniowych w komórkach mięśni szkodnika, co prowadzi do paraliżu i śmierci.

Dodanie wybranych adjuwantów do tych insektycydów może zwiększyć ich skuteczność w zwalczaniu szarka komośnika. Adjuwanty mogą poprawić przyleganie i penetrację insektycydów, co oznacza, że więcej środka ochrony roślin dostaje się do szkodnika, co zwiększa skuteczność zabiegu. Mogą także zwiększyć trwałość insektycydów, co oznacza, że środki ochrony roślin utrzymują swoją skuteczność przez dłuższy czas, co z kolei pozwala na zredukowanie liczby zabiegów.

Jednak wpływ adjuwantów na skuteczność insektycydów może zależeć od wielu czynników, w tym od rodzaju adjuwantu, właściwości insektycydu, warunków środowiskowych, a także od biologii i zachowania szkodnika. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przetestować kombinację insektycydów i adjuwantów przed zastosowaniem na większą skalę, a także monitorować skuteczność zabiegów i dostosowywać strategię zwalczania szkodników w razie potrzeby.