Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa

5/5 - (1 vote)

Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa (IFOR) został utworzony w 1993 roku jako część reformy funduszy strukturalnych. Ten instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Inicjatywy w następujących obszarach są finansowane przez FIFG:

 • rozwój hodowli ryb
 • rozwój infrastruktury portu rybackiego i wyposażenie go w niezbędne urządzenia i sprzęt
 • restrukturyzacja i modernizacja floty rybackiej oraz metod połowu i przetwarzania ryb
 • zwiększenie konkurencyjności produktów rybnych i ich promocja na rynku

Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa współfinansuje w Polsce: Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”.

Sektorowy program operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

Głównym celem SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” jest racjonalne gospodarowanie żywymi zasobami wodnymi oraz poprawa efektywności sektora rybackiego i zwiększenie konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego. Produkty rybołówstwa i hodowli ryb oraz produkty przetwórstwa powinny spełniać wymagania rynku krajowego pod względem ceny i jakości oraz być konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

1) dostosowanie nakładów połowowych do zasobów

 • złomowanie statków rybackich
 • transfer statków do krajów trzecich lub zmiana przeznaczenia (działanie wygasło 01.01.2005)
 • Wspólne przedsięwzięcia (działanie wygasło 01.01.2005)

2) odnowienie i modernizacja floty rybackiej

 • budowa nowych statków rybackich (działanie wygasło 01.01.2005)
 • modernizacja istniejących statków rybackich
 • wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnowieniem

3) ochrona i rozwój zasobów wodnych, rolnictwa, infrastruktury portów rybackich, przetwórstwa i rynku rybnego, rybołówstwa śródlądowego

 • ochrona i rozwój zasobów wodnych
 • hodowla ryb
 • infrastruktura portów rybackich
 • przetwórstwo i rynek rybny
 • rybołówstwo śródlądowe

4) inne działania

 • wędkarstwo przybrzeżne
 • działania społeczno-ekonomiczne
 • znalezienie i promocja nowych rynków zbytu dla produktów rybnych
 • działanie organizacji rynku
 • czasowe zawieszenie działalności
 • działania innowacyjne i inne

5) pomoc techniczna.

Dla osób szukających pomocy w pisaniu prac dyplomowych z różnych dziedzin polecamy serwis pisanie prac z prawa, administracji, zarządzania, marketingu, pedagogiki i wielu innych dziedzin.

image_pdf

Dodaj komentarz