Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich jako szansa na aktywizację wsi

Rate this post

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmian zachodzących na obszarach wiejskich i możliwości ich rozwoju wynikające z aktualnej sytuacji kraju oraz wykorzystując wsparcie finansowe Unii Europejskiej. Obszary wiejskie są tak skomplikowanym zjawiskiem społecznym, kulturowym i ekonomicznym, że trudno mówić o trafności pokazania jedynie słusznej wiedzy dotyczącej możliwości prowadzenia działań rozwiązujących zaistniałe problemy.

Restrukturyzacja polskiej wsi to długotrwały i skomplikowany proces, który rozpoczął się wraz z wdrażaniem gospodarki rynkowej. Czeka nas jeszcze bardzo długi okres pracy nad poszukiwaniem różnorodnych i odpowiednich rozwiązań związanych z takim wprowadzeniem zmian na obszarach wiejskich, które z jednej strony spowodują dostosowanie do państw członkowskich Unii Europejskiej, a z drugiej nie zniweczą odrębności i indywidualnego charakteru polskiej wsi. Oba te spojrzenia muszą prowadzić w konsekwencji do podwyższenia jakości życia mieszkańców terenów wiejskich. Migracji w poszukiwaniu lepszych warunków do życia w wymiarze społecznym, zawodowym i ekonomicznym nie może być jedynym rozwiązaniem.

Polskie rolnictwo nie należy do najnowocześniejszych w Europie. Próby jego modernizacji uniemożliwiają spiętrzone trudności społeczne i ekonomiczne. Chodzi tu o wysoki poziom bezrobocia na wsi oraz duże rozdrobnienie. W powojennej historii Polski stosowano różne rozwiązania tych problemów polegające na kolektywizacji, następnie próbowano rozbudować rolnictwo państwowe a ludność zamieszkującą tereny wiejskie kierowano do fabryk w dużych miastach. Dzisiaj okazuje się, że polityka taka nie przynosi żadnych efektów.

Przed Polską stoi obecnie chyba najpoważniejsze wyzwanie – jest nim zapewnienie takich warunków, które pozwolą pomyślnie funkcjonować obszarom wiejskim w nowych strukturach Unii Europejskiej. Oznacza to podjęcie działań, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich jako miejsc zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a małe i średnie przedsiębiorstwa powinny głównie lokalizować się na terenach wiejskich.

image_pdf

Dodaj komentarz