Agenda 2000

Rate this post

Kontynuacją programu Mac Sharry’ego jest Agenda 2000, dokument zawierający zasady Wspólnej Polityki Rolnej na okres 2000-2006 zatwierdzony na szczycie UE w Berlinie w marcu 1999 roku.[1] Agenda 2000 jest reformą, która zawiera najbardziej radykalny program reform WPR z dotychczas realizowanych.

Do podstawowych założeń Agendy 2000 należało:

 1. W ramach polityki rynkowej:
 • stopniowa redukcja cen gwarantowanych o 20% w sektorze produkcji wołowiny i o 15% w sektorze upraw i mleczarstwie;
 • rezygnacja z podtrzymywania cen rynkowych na rzecz dotacji wyrównawczych ;
 • bezpośrednie płatności kompensujące rolnikom spadek dochodów w wyniku zmniejszenia produkcji i niższych cen.
 1. W ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich:
 • wspieranie restrukturyzacji regionów słabiej rozwiniętych oraz dotkniętych problemami;
 • promocja uzupełniających lub alternatywnych form działalności;
 • -system wcześniejszych emerytur;
 • szkolenie zawodowe rolników;
 • promowanie rolnictwa konkurencyjnego i wielofunkcyjnego oraz modernizacja gospodarstw rolnych;
 • wprowadzenie nowych technologii i poprawa jakości produktów;
 • poprawa struktury gospodarstw rolnych, przetwórstwa i sprzedaży produktów rolnych; -ułatwienie rozpoczęcia działalności młodym rolnikom w postaci jednorazowej premii lub dopłaty do spłaty odsetek kredytu;
 • finansowe wsparcie dla gospodarstw rolnych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach naturalnych;
 • zachęty do gospodarowania pozwalającego na ochronę środowiska, poprawę jakości krajobrazu i zachowanie walorów naturalnych.

Agenda 2000 określa istotne kwestie rozwoju rolnictwa unijnego do roku 2006 oraz sposób finansowania rozwoju rolnictwa i wsi. W związku z procesem rozszerzeń Unii, w Agendzie 2000 przewidziano zwiększenie pomocy finansowej dla krajów ubiegających się o członkostwo. W latach 2000-2006 w ramach programu SAPARD Komisja Europejska przekaże 10 krajom kandydującym pomoc w wysokości 520 mln euro rocznie, z czego Polsce przypadnie ponad 168 mln euro rocznie.[2]


[1] S. Stańko: Wspólna Polityka Rolna i jej reformy-Biuletyn Informacyjny ARR, nr 9/1999.

[2] I. Jędrzejewski: Reforma wspólnej polityki rolnej-wnioski dla polskiego rolnictwa, BOSS-ROLNICTWO, nr 24/1999, s.28-33.

image_pdf

Dodaj komentarz