Dofinansowanie działalności szkoleniowej i pokazowej

Rate this post

Edukacja, szkolenie i służenie dobrym przykładem poprzez projekty pokazowe uznawane są za jedną z najlepszych i najefektowniejszych metod poprawy sytuacji środowiska naturalnego na terenach rolniczych w Polsce. Tematyka planowanych szkoleń będzie obejmowała:

 • popularyzację Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych;
 • zagrożenia dla środowiska naturalnego i kulturowego, które mogą wynikać z gospodarki rolnej, i sposoby przeciwdziałania im;
 • naukę prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych, stosowania nawozów i środków ochrony roślin;
 • sposoby ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej w gospodarstwie rolnym;
 • metody produkcji, korzystne dla środowiska naturalnego (system produkcji integrowanej, rolnictwo ekologiczne, racjonalne zagospodarowanie gleb odłogowanych).

Dofinansowanie działalności szkoleniowej i pokazowej jest istotne dla rozwoju wiedzy, umiejętności i świadomości wśród rolników, pracowników sektora rolnego i społeczności wiejskich. Takie działania przyczyniają się do podnoszenia jakości produkcji rolniczej, wprowadzania innowacji, promocji zrównoważonego rolnictwa oraz poprawy efektywności i konkurencyjności sektora. Oto kilka sposobów, w jakie można zdobyć dofinansowanie na działalność szkoleniową i pokazową:

 1. Programy dotacji i grantów: Rządy, organizacje pozarządowe, instytucje rolnicze i inne podmioty często oferują programy dotacji i grantów na działalność szkoleniową i pokazową. Te programy mogą obejmować wsparcie finansowe na organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, wystaw, pokazów rolniczych i innych działań edukacyjnych. Warto monitorować ogłoszenia dotyczące programów dotacyjnych i składać wnioski o finansowanie.
 2. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne: Unia Europejska oferuje różne programy i inicjatywy finansowane ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, takich jak Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) czy Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Te fundusze mogą wspierać projekty szkoleniowe, inwestycje w infrastrukturę, zakup sprzętu szkoleniowego oraz promocję działań pokazowych.
 3. Partnerstwa publiczno-prywatne: Współpraca z partnerami prywatnymi, takimi jak firmy, przedsiębiorstwa i organizacje branżowe, może przynieść finansowanie na działalność szkoleniową i pokazową. Przedsiębiorstwa często są zainteresowane wspieraniem szkoleń, promocji swoich produktów lub współpracy w celu wprowadzenia innowacji w sektorze rolnym. Warto nawiązywać kontakty i negocjować partnerstwa, które przyniosą korzyści obu stronom.
 4. Programy wsparcia instytucji rolniczych: Instytucje rolnicze, takie jak uniwersytety, szkoły rolnicze, ośrodki badawcze czy organizacje doradcze, często mają programy wsparcia na działalność szkoleniową i pokazową. Mogą oferować granty, stypendia, dotacje na projekty badawcze i edukacyjne, a także dostęp do infrastruktury i ekspertyzy. Warto sprawdzić oferty instytucji rolniczych i skonsultować się z nimi w celu uzyskania wsparcia.
 5. Programy rozwoju obszarów wiejskich: Programy rozwoju obszarów wiejskich, takie jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), oferują wsparcie finansowe na różne działania, w tym na szkolenia i pokazy. Mogą to być dotacje na organizację warsztatów, szkoleń praktycznych, programów rozwojowych dla rolników czy zakup sprzętu i narzędzi szkoleniowych. Warto zapoznać się z programami rozwoju obszarów wiejskich obowiązującymi w danym regionie.
 6. Crowdfunding: Alternatywnym źródłem finansowania może być crowdfunding, czyli zbieranie środków od osób zainteresowanych danym projektem. Wystawienie projektu szkoleniowego lub pokazowego na platformie crowdfundingowej pozwala na zebranie środków od społeczności, rolników, przemysłu lub innych zainteresowanych stron. Crowdfunding wymaga odpowiedniej promocji i zaangażowania, ale może przynieść wsparcie finansowe na planowane działania.

Warto również pamiętać o tym, że oprócz finansowego wsparcia, działania szkoleniowe i pokazowe mogą być wspierane przez partnerów biznesowych, instytucje rządowe, organizacje branżowe, uczelnie i inne podmioty, które mogą zapewnić infrastrukturę, dostęp do ekspertów, materiały edukacyjne, sprzęt czy miejsca na organizację działań. Wszystkie te działania przyczyniają się do podnoszenia kompetencji, wymiany wiedzy i rozwoju sektora rolnego oraz przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

image_pdf

Dodaj komentarz