Efekty ekologiczne wykorzystania energii wiatrowej

Rate this post

Inwestowanie w energetykę odnawialną nigdy nie rozwiąże trapiących naszą cywilizację problemów natury ekologicznej, jednak szersze jej stosowanie prowadzić może do znacznego ograniczenia emisji szkodliwych substancji wywołujących efekt cieplarniany. W tabeli 1 zamieszczono zestawienie porównujące emisję wyżej wymienionych związków przy produkcji energii  elektrycznej z paliw kopalnych i energii wiatru.

Tabela 1. Ilość emitowanych zanieczyszczeń z elektrowni konwencjonalnych i elektrowni wiatrowych w wybranych krajach Unii Europejskiej.[3]

Elektrownie   konwencjonalne

Elektrownie wiatrowe

Rodzaj zanieczyszczenia

Holandia

[g/kWh]

Wielka Brytania

[g/kWh]

Dania

[g/kWh]

[g/kWh]

Dwutlenek siarki

 

0,38

14,0 – 16,4

2,9

0,087

Tlenki azotu

0,89

2,5 – 5,3

2,6

0,036

Owe minimalne wartości zanieczyszczeń przy produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii wiatru wiąże się z koniecznością produkcji części składowych elektrowni wiatrowej takich jak stalowa wieża, generator oraz kompozytowe skrzydła.

Energetyka wiatrowa, jak każda energetyka wykorzystująca źródła odnawialne, charakteryzuje się minimalnym wpływem na środowisko naturalne (brak odpadów w formie popiołów lub odpadów promieniotwórczych wymagających dalszej utylizacji). Szacuje się, że 1 TWh energii elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownię wiatrową zapobiega emitowaniu do atmosfery:

–     5500  Mg dwutlenku siarki,

–     4222 Mg tlenków azotu,

–  700000 Mg dwutlenku węgla,

–    49000 Mg różnego rodzaju pyłów i żużli.

[Lewandowski W.M.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej, Warszawa, WNT 2001.]

image_pdf

Dodaj komentarz